Навчання

Наші професійні курси побудовані на прикладах міжнародних засад, сертифікаційних аудитів українських і зарубіжних підприємств та стануть гарною базою для підготовки Вашого персоналу.

Наші викладачі мають багаторічний стаж роботи в якості аудиторів і технічних експертів. Їхній практичний досвід проведення аудитів і напрацювання в галузі процесного менеджменту дозволяють слухачам знаходити успішні рішення для функціонування та розвитку систем управління в себе на підприємствах.


Наші переваги:

Наші курси будуть цікаві:

  • керівникам вищої та середньої ланки;
  • персоналу, що бере участь у процесах розробки, впровадження і підтримки систем управління, планування та проведення внутрішніх аудитів;
  • спеціалістам, відповідальним за контроль якості на виробництві та якість продукції.

Навчання можливе у форматі:

  • очних занять (відкритих/закритих курсів);
  • вебінарів (онлайн-курсів);
  • Вебінари та очні відкриті курси проводяться в офісі Академії;
  • Виїзд викладачів на територію Замовника

Очні закриті курси – це заняття корпоративного характеру, які проводяться для працівників одного підприємства, на курсі розглядаються основні нюанси вже існуючої системи управління Замовника. Організація таких занять передбачає виїзд викладача на підприємство або інший обумовлений із Замовником майданчик. При цьому графік та побажання до програми узгоджуються із Замовником в індивідуальному порядку.

ПЕРЕЛІК КРУСІВ:

Спеціаліст з розробки та впровадження інтегрованих систем менеджменту (ISO 9001). Внутрішній аудит ISO 19011


Процесний підхід у управлінні організацією. Інструменти та методи менеджменту організацій


Робота з претензіями та рекламаціями: методи підвищення лояльності клієнтів

Методологія вдосконалення систем менеджменту Шість сигм


ISO 10012 Системи менеджменту вимірів. Вимоги до вимірювальних процесів та вимірювального обладнання


Спеціаліст з розробки та впровадження інтегрованих систем менеджменту (ISO 14001). Внутрішній аудит ISO 19011


Спеціаліст систем екологічного менеджменту згідно з вимогами стандарту ISO 14001. Внутрішній аудитор 19011


Спеціаліст органу інспектування відповідно до вимог стандарту ISO/IEC 17020. Практичні аспекти підготовки органу з інспектування до акредитації згідно з вимогами ISO/IEC 17020. Внутрішній аудит ISO 19011


Спеціаліст лабораторії відповідно до вимог стандарту ISO/IEC 17025. Практичні аспекти підготовки лабораторій до акредитації згідно з вимогами ISO/IEC 17025. Внутрішній аудит ISO 19011

Вимоги до оцінки придатності методів та оцінки невизначеності вимірювань для випробувальних та калібрувальних лабораторій 


Спеціаліст з систем менеджменту професійної безпеки та здоров’я. Внутрішній аудитор ISO 19011


Управління ризиками у системі менеджменту професійної безпеки та здоров’я. Стандарти серії ISO 31000


Розробка та впровадження систем менеджменту якості. Внутрішній аудит ISO 19011.


Вимоги стандарту FSSC 22000. Системи управління безпекою харчових продуктів


Вимоги стандарту ISO 22000. Системи керування безпекою харчових продуктів. Внутрішній аудитор 


Внутрішній аудитор системи управління інформаційною безпекою ISO/IEC 27001, ISO 19011


ISO 30405 Управління людськими ресурсами. Правила з підбору персоналу

ISO 30408 ​​Керівні принципи управління людьми

ISO 30409 Кадрове планування

ISO 30414 Внутрішня та зовнішня звітність про людський капітал

ISO / TR 30406 Стійке управління працевлаштуванням для організацій

ISO/TS 30407 Ціна за підбір персоналу

ISO / TS 30410 Управління людськими ресурсами – метрики впливу підбору персоналу

ISO / TS 30411 Управління людськими ресурсами – метрики якості підбору персоналу


Ризик-менеджмент. Фахівець з управління ризиками ISO 31000


ISO 37001. Антикорупційна система управління. Розробка та впровадження

Феномен корупції в Україні та світі


Впровадження Системи управління заходами боротьбі з корупцією.

Поглиблене опрацювання стандарту ISO 37001


Система управління професійної безпеки та здоров’я на нову версію стандарту ISO 45001. Внутрішній аудит ISO 19011


Спеціаліст з розробки та впровадження інтегрованих систем менеджменту (ISO 45001, ISO 9001, ISO 14001). Внутрішній аудит ISO 19011


Система енергетичного менеджменту. Вимоги ISO 50001

Внутрішній аудитор із систем енергетичного менеджменту відповідно до вимог стандарту ISO 50001


Енергоефективність та енергозбереження на підприємствах та установах. Базовий курс.

Система енергетичного менеджменту. Чому ми повинні управляти енергією? Стандарт ISO 50001.


Проведення енергетичних обстежень житлових та громадських будівель


Процесний підхід в управлінні організацією


Стандарт BRC для продуктів харчування. Вступний курс


Вимоги принципів НАССР та володіння техніками проведення аудитів на відповідність принципам НАССР для ресторанного бізнесу 


Основи екологічного законодавства України


Внутрішній аудит Інтегрованих систем менеджменту. Внутрішній аудитор.