Сертифікація системи менеджменту це вимоги сьогодення. Наявність сертифікатів відповідності міжнародним стандартам є умовою контрактних, тендерних та в деяких випадках законодавчих вимог. Сертифікація системи управління підвищить імідж Вашої компанії, створить конкурентні переваги, а також допоможе вийти на європейській та міжнародний ринки.

Сертифікаційний орган «ІМС ІНТЕРНЕШНЛ» надає послуги з сертифікації згідно різноманітних міжнародних стандартів, а саме:

 • ДСТУ ISO 9001:2015 Системи управління якістю. Вимоги (ISO 9001:2015, IDT); ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT) Системи управління якістю. Вимоги; ISO 9001:2015 Quality management systems – Requirements;
 • ДСТУ ISO 14001:2015 Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосування (ISO 14001:2015, IDT); ISO 14001:2015 Environmental management systems –Requirements with guidance for use;
 • ДСТУ ISO 45001:2019 Системи управління охороною здоров’я та безпекою праці. Вимоги та настанови щодо застосування (ISO 45001:2018, IDT); ISO 45001:2018 Occupational health and safety management systems —Requirements with guidance for use;
 • ДСТУ ISO 22000:2019 (ІSO 22000:2018, ІDT) Системи керування безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-якої організації в харчовому ланцюзі; ISO 22000:2018 Food safety management systems – Requirements for any organization in the food chain;
 • ДСТУ ISO 50001:2020 Системи енергетичного менеджменту. Вимоги та настанова щодо використання (ISO 50001:2018, IDT); ISO 50001:2018 Energy management systems – Requirements with guidance for use;
 • ДСТУ ISO/IEC 27001:2023 Інформаційна безпека, кібербезпека та захист конфіденційності. Системи керування інформаційною безпекою. Вимоги (ISO/IEC 27001:2022, IDT), ISO/IEC 27001:2022 Information security, cybersecurity and privacy protection. Information security management systems – Requirementst;
 • ДСТУ EN ISO 13485:2018 (EN ISO 13485:2016, ІDT; ISO 13485:2016, ІDT) «Медичні вироби. Система управління якістю. Вимоги до регулювання»; ISO 13485:2016 Medical devices — Quality management systems — Requirements for regulatory purposes.

 

ДСТУ ISO 9001 «Системи управління якістю»

Система управління якістю організації згідно з ДСТУ ISO 9001 забезпечує досягнення цілей та завдань компанії, шляхом формалізації процесів, процедур та обов’язків. В основі стандарту лежить сім принципів управління якістю, спрямованих на забезпечення виконання вимог клієнтів та всіх зацікавлених сторін:

 • орієнтація на замовника;
 • лідерство;
 • задіяність персоналу;
 • процесний підхід;
 • поліпшення;
 • прийняття рішень на підставі фактичних даних;
 • керування взаємовідносинами.

Що дає сертифікація ДСТУ ISO 9001?

Процедура сертифікації систем управління якістю ДСТУ ISO 9001 допомагає організаціям:

 • встановити контроль за всіма процесами виробництва,
 • спрямована на розвиток та підвищення ефективності виробництва,
 • забезпечує відповідність нормативно-правовим вимогам;
 • допомагає виходити на нові ринки;
 • виявляє ризики та описує процес управління ними.

 

ДСТУ ISO 14001 «Системи екологічного менеджменту»

ДСТУ ISO 14001 було створено для допомоги підприємствам у створенні системи управління, спрямованої на зменшення їхнього впливу на навколишнє середовище. Керуючись цим стандартом підприємства одержують відчутні економічні переваги, постійно покращують свої екологічні показники, впроваджують системний підхід до постановки екологічних завдань, забезпечують відповідність законодавству у сфері екологічної політики.

Що дає сертифікація ДСТУ ISO 14001?

За рахунок впровадження стандарту:

 • підвищується рівень довіри державних органів;
 • підвищується рівень довіри партнерів та інвесторів;
 • знижуються витрати завдяки зменшенню кількості відходів;
 • зменшуються витрати завдяки скороченню споживання електроенергії та інших ресурсів;
 • зростає довіра споживачів, для яких екологічний фактор стає все більш важливим.

 

ДСТУ ISO45001 «Системи управління безпекою праці та охорони здоров’я»

ISO 45001 призначений для запобігання виробничому травматизму та професійним захворюванням, а також забезпечення безпечних робочих місць. Основа стандарту – оцінка ризиків та розробка дій на зменшення їхнього впливу. Стандарт охоплює низку вимог до операційної діяльності, а також аналізу та запобігання можливим аварійним ситуаціям. Особлива увага приділяється здоров’ю працівників, включаючи фізичні та психологічні фактори, відсутність дискримінації та можливості відстоювати свої права

Що дає сертифікація ДСТУ ISO 45001?

 • скорочення фінансових втрат;
 • демонструє рівень надійності компанії для співробітників, інвесторів та партнерів;
 • покращує імідж в очах споживачів, регулюючих організацій та інших зацікавлених сторін;
 • мінімізує ризики виникнення нещасних випадків та аварійних ситуацій;
 • скорочення витрат на виплату компенсацій, а також штрафів та розпоряджень контролюючих органів.

 

ДСТУ ISO/IEC 27001 «Інформаційна безпека, кібербезпека та захист конфіденційності. Системи керування інформаційною безпекою»

Цей стандарт встановлює вимоги до організацій захисту своїх інформаційних ресурсів, шляхом створенняя надійної інформаційної інфраструктури. Компанія, яка отримала сертифікат ДСТУ ISO/IEC 27001, доводить, що в ній успішно керують та постійно вдосконалюють процеси безпеки інтелектуальної та фінансової інформації, а також інформації, отриманої від третіх осіб.

Що дає сертифікація ДСТУ ISO/IEC 27001?

 • Мінімізація ризиків незаконного доступу до комерційної інформації з метою заподіяння шкоди компанії;
 • Демонстрація партнерам високого рівня надійності організації;
 • Прозорість процесу інформаційного управління;
 • Залучення в бізнес нових партнерів та інвесторів, у тому числі закордонних;
 • Збільшення прибутку організації.

 

ДСТУ ISO 22000 «Система управління безпекою харчових продуктів. Вимоги до будь-яких організацій харчового ланцюга»

Підприємства, які займаються виробництвом продуктів харчування, беруть на себе відповідальність за виробництво безпечної продукції для своїх споживачів. ДСТУ ISO 22000 містить ряд правил та пропозицій щодо зниження потенційних небезпек до адекватного рівня, запобігання їх появі аж до їх повного виключення. Цей стандарт ґрунтується на принципах НАССР, виконання яких є обов’язковим на законодавчому рівні України та надає великої впорядкованості процедурам, що виконуються на підприємстві для забезпечення безпеки харчових продуктів.

Що дає сертифікація ДСТУ ISO 22000?

Сертифікація системи управління якістю харчової продукції дає підприємству низку переваг:

 • дотримання нормативних та законодавчих вимог;
 • забезпечення стабільної роботи системи підприємства на всіх етапах виробництва;
 • запобігання небезпекам, а не реагування на небезпеки, що виникають, після їх настання;
 • визнання всіма підприємствами, що входять до всесвітнього ланцюга постачання харчових продуктів;
 • можливість розробки дієвої системи менеджменту харчової безпеки на основі вже існуючих санітарно-гігієнічних програм та планів виробничого контролю;
 • зниження кількості помилок у роботі співробітників завдяки підвищенню рівня їх підготовки;
 • зниження витрат на управлінську роботу підприємства;
 • отримання тендерних конкурентних переваг;
 • покращення довіри покупців до товарів.

 

ДСТУ ISO 50001 «Системи енергетичного менеджменту»

Міжнародний стандарт, створений Міжнародною організацією зі стандартизації для управління енергосистемами, який визначає вимоги для встановлення, впровадження, супроводу та покращення системи енергоменеджменту, метою якої є дозволити організації слідувати системному підходу у досягненні послідовного покращення енергосистеми, включаючи енергоефективність, енергобезпеку та енергоспоживання.

Стандарт ISO 50001 забезпечує будь-яку організацію, незалежно від її розміру, територіального або географічного положення, повноцінною стратегією дій у менеджерській та технічних областях з метою підвищення ефективності енергосистеми організації.

 

Що дає сертифікація ДСТУ ISO 50001?

 • Прозорість та об’єктивність оцінки ефективності енергоспоживання.
 • Скорочення витрат.
 • Можливість участі у тендерах.
 • Зміцнення іміджу та репутації організації.
 • Підвищення конкурентоспроможності організації. Придбання маркетингового інструменту для залучення більшої кількості споживачів та партнерів.
 • Зниження забруднення довкілля та збереження природних ресурсів.

 

ДСТУ EN ISO 13485 «Медичні вироби. Система управління якістю. Вимоги до регулювання»

Міжнародний стандарт для систем управління якістю в галузі медичного обладнання. Він визначає вимоги до системи управління якістю, коли організації необхідно продемонструвати свою здатність надавати послуги з проектування та розробки, виробництва, встановлення, обслуговування та продажу медичних виробів та пов’язаних з ними послуг, які відповідають вимогам замовника та застосовним нормативним вимогам.

 

Що дає сертифікація ДСТУ EN ISO 13485?

 • Можливість безперешкодної торгівлі та визнання у більшості країн світу.
 • Підвищення комерційної цінності товару з погляду більшої довіри з боку споживачів.
 • Поліпшення іміджу та бренду компаній, що демонструють відданість вимогам міжнародних стандартів, кращим практикам та якості продукції, а також дотримання застосовних законодавчих та регулюючих вимог.
 • Отримання можливості для будівництва бізнес-процесів компанії відповідно до високих вимог міжнародних та європейських стандартів.
 • Збільшення обсягу продажів, покращення позицій на існуючих ринках та забезпечення виходу на нові ринки збуту.
 • Отримання конкурентних переваг у боротьбі за вигідні контракти та замовлення за інших рівних умов.
 • Стандарт ISO 13485 гармонує з іншими міжнародними стандартами та специфікаціями систем менеджменту, такими як ISO 9001, GMP та іншими, що дає можливість побудови ефективної системи керування.

 

 

Наші фахівці з радістю дадуть відповіді на всі питання, за необхідності проведуть діагностичний аудит, допоможуть заповнити заявку і проведуть сертифікаційний аудит.